Kroniki zamku Avel: Naklejki na meple

9734 Przedmioty
Od mepla do bohatera!
 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Regulamin sklepu

4,02 zł
Brutto
Dostawa w ciągu 1 - 4 dni.
Ilość
Jak ze zwyk³ego mepla zrobiæ prawdziwego bohatera? Wystarczy ozdobiæ go specjaln¹ naklejk¹! Kroniki zamku Avel - Naklejki na meple to estetyczny dodatek, dziêki któremu Wasza gra nabierze jeszcze wiêcej klimatu. Zestaw zawiera 16 naklejek, odpowiadaj¹cych kolorami pionkom dostêpnym w grze.    Czym s¹ Kroniki zamku Avel?   To oparta na wspó³pracy gra planszowa dla ca³ej rodziny, w której wcielamy siê w bohaterów i bohaterki odpowiedzialnych za uratowanie magicznej krainy. Podczas rozgrywki stworzymy w³asne postacie o unikalnych imionach i specjalnym ekwipunku, a nastêpnie bêdziemy eksplorowaæ wiat, poruszaj¹c siê po modu³owej planszy. W czasie podró¿y napotkamy wiele niebezpieczeñstw, z którymi bêdzie trzeba walczyæ, a ka¿de zwyciêstwo przyniesie nam okrelon¹ nagrodê: now¹ broñ, zbrojê, eliksiry i z³oto. Zgromadzone dobra pozwol¹ nam przygotowaæ siê do fina³owego starcia z Monstrum, które zagra¿a królestwu Avel.
9734 Przedmioty

Related products

(There are 16 other products in the same category)

Panel Tool

Tak Nie

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password